ภาพกิจกรรมการประกวดสวนถาดวันที่ 17 สิงหาคม 2549

DSC04006.1.jpg

DSC04037.1.jpg

DSC04038.1.jpg

DSC04039.1.jpg

DSC04081.1.jpg

DSC04091.1.jpg

DSC04133.1.jpg

DSC04143.1.jpg

DSC04150.1.jpg

  
  

   

 

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Last update : 16 มกราคม 2550
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท์ :: 0-5541-1096  โทรสาร :: 0-5541-1296
ข้อมูลจาก : โครงการสวนพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ