ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
     
 
  ค้นหาข้อมูลบุคลากร     

............................................................................................

**  ค้นหาได้จาก เลขอัตรา , ชื่อบุคลากร , นามสกุล  ตำแหน่งและหน่วยงานที่สังกัด  **
การใช้งาน ::   
1.  การกรอกข้อมูล เพื่อค้นหาควรกรอกให้ถูกต้อง
 
 
2.  ข้อมูลบุคลากรที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลจะจัดเก็บในลักษณะแยกฟิลด์กัน เพื่อง่ายต่อการค้นหา
 
 
3.  ควรกรอกข้อมูลที่จะค้นหา เฉพาะฟิลด์ที่ทราบข้อมูล เช่น กรอกแต่ชื่อบุคลากร ถ้ากรอกทั้งชื่อและนามสกุล
 
     ระบบจะไม่สามารถค้นหาได้ตามความต้องการ

ข้อมูลผิดพลาด ติดต่อได้ที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภุฏอุตรดิตถ์ โทร 055 416601-30 ต่อ 1645
หรือทาง  e-mail  :: person_uru@hotmail.com  ::  amikido@hotmail.com