รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
       
       
 
รายงานการประชุมประจำปี  2557
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รายงานการประชุมประจำปี  2556