รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
       
       
 
รายงานการประชุมทุนประจำปี  2556
 
 
   
   
   
   
 

 
รายงานการประชุมทุนประจำปี  2554
 
 
   
   
   
   
รายงานการประชุมทุนประจำปี  2553
 
 
 
 
   
   
 

 
รายงานการประชุมทุนประจำปี  2552