ข่าวสารจากสโมสรพนักงาน  
23  ก.พ. 55
แบบฟอร์ม ร่วมแข่งขันกีฬาบุลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
  ครั้งที่ ๓๑ “อันดามันเกมส์”   
27  ส.ค. 53

รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรพนักงานครั้งที่  1/2553 

 
2  พ.ย. 53
รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรพนักงานครั้งที่  2/2553   
  -  ข่าวประกันสังคม   
  -  นายจ้างแจ้งไว....ลูกจ้างผู้ประกันตน ได้สิทธิ  
  -  ผู้ประกันตนว่างงาน.....ต้องทำอย่างไร?  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright  URU @  2010
สโมสรพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
vi_rut@hotmail.com amikido@hotmail.com