ขอมอบความห่วงใยในสุขภาพของท่านด้วยกิจกรรมออกกำลังกาย สะดวก  
สะอาด และมีความเป็นมาตรฐานด้านบริการ เชิญที่สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏฯ

    
เวลาเปิดทำการ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 055-416776

หรือ 055-411096 ต่อ 1696

มีบริการชุดว่ายน้ำ
สำหรับเช่า

ราคาชุดละ 10 บาท
ประกอบด้วย ชุด,หมวก,แว่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาที่ต้อง
การเรียนว่ายน้ำ สมัครได้ที่เคาร์
เตอร์สระว่ายน้ำ
โครงการว่ายน้ำ
เพื่อสุขภาพ

 

 

Copyright ©  2005 Uttaradit Rajabhat University . All rights reserved.
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร